• Opvoeden en assertiviteit

  Posted on januari 21, 2013 by in Zelfvertrouwen onzekerheid

  Opvoeden en een assertief kind

  Je kind assertief opvoeden

  In een artikel op Joop.nl schrijft een journalist en moeder over de opvoeding van kinderen en assertief zijn. In deze samenleving horen we steeds vaker de roep naar een relatief strenge opvoeding met een duidelijke rangorde en regels. Deze journalist vind het juist belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zelfstandig en assertief worden en voor hun mening durven uit te komen. Assertiviteit heeft ook te maken met zelfvertrouwen en je onzekerheid overwinnen.

  Wat is ‘assertief zijn’?

  Assertief zijn is eigenlijk het opkomen voor je eigen wensen en belangen, gevoelens en ideeën maar dit wel op een nette manier. Je hebt dan respect voor jouw eigen gedachten en gevoelens, maar ook voor die van een ander persoon. Je kunt dan voor je eigen mening opkomen en bijvoorbeeld je eigen grenzen aangeven zodat andere personen rekening met jou kunnen houden. Assertief worden kun je leren! Door te beginnen om te oefenen in kleine situaties en soms bijvoorbeeld eens ‘nee’ te zeggen, kun je dit steeds verder opbouwen. Assertiever worden betekent niet dat je totaal voorbij gaat aan de belangen van een ander en alleen aan jezelf denkt. Hier is een goede middenweg in te vinden!

  Een assertief kind

  De schrijfster van het artikel op Joop.nl vind het belangrijk dat haar kind nadenkt over wat hij doet en niet alles wat bijvoorbeeld zijn moeder zegt, klakkeloos overneemt. Als zij hem zegt iets te doen waar hij een goed tegenargument voor heeft, dan vindt ze dit prima. Ze zegt dat haar kind assertief is en dat ze dit belangrijk vindt. Het feit dat in de samenleving ook steeds meer het signaal klinkt om als volwassenen kinderen de baas te zijn, daar is ze het niet mee eens. Ik zou zeggen: oordeel zelf!

  Om te zorgen dat jij zelf assertiever wordt bevelen wij je aan de online zelfcursus zelfvertrouwen en onzekerheid te volgen zodat je aan je kind het goede voorbeeld kunt geven!

Comments are closed.